ye Ceriagrion auranticum ryukyuanum   f Crocothemis servilia servilia
 
Ŵie Ischnura senegalensis   I߻f Neurothemis tullia tullia
 
Rǻf Orthetrum chrysis   Uǻf Orthetrum sabina sabina
 
f Pantala flavescens   Rͻf Rhyothemis variegata arria
@
 
@